FE là gì ?

Chứng chỉ FE (Fundamentals of Engineering Certification), là chứng chỉ đạt chuẩn cơ bản kỹ sư CNTT của Nhật Bản (chi tiết hơn thì ở đây nhé). Kì thi FE thường diễn ra 1 năm 2 lần vào tháng 4 và tháng 10.Bao gồm 2 phần thi Sáng và Chiều, điểm đỗ mỗi phần 600/1000. Ở Việt Nam,đề thi bằng tiếng Anh (kèm bản dịch tham khảo tiếng Việt), nên b nào k giỏi tiếng Anh cũng k nên tự ti nhé. Khi có chứng chỉ này thì b có thể dùng nó để xin visa kĩ sư CNTT và làm việc tại Nhật Bản (hoặc các nước thành viên) mà k cần có bằng đại học.. Vâng, đó chính là lí do mình quyết định thi FE.

Tài liệu

FE_TaiLieuBuoiSang_EN.pdf FE_TaiLieuBuoiChieu_EN.pdf

FE_TaiLieuBuoiSang_VN_1.pdf FE_TaiLieuBuoiChieu_VN_2.pdf